In English

Optimisation of European hub-structure

Optimisation of European hub-structure

Caroline Wikefeldt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:054, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-11-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 78860

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek