In English

Samverkansanalys mellan påle och kohesionsjord. Studie av FE-programmet PLAXIS 3D FOUNDATION

Collaboration analysis between pile and cohesion soils. Study of FE-program PLAXIS 3D FOUNDATION

Daniel Isik ; Nick Ciavash Kolbiha
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:35, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-11-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 78707

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek