In English

Can lessons learnt from the application of Disaster Management in Logistics be applied to improve Project Management?

Charlotte Wohlén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:5, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-11-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 78705

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek