In English

Value strem mapping from Arvika to China at coffe queen

Value strem mapping from Arvika to China at coffe queen

Johan Söderlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:043, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-11-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 78635

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek