In English

VCI packaging impacts on Volvo Logistics Exploring the aspects of VCI implementation within Volvo's supply chain

VCI packaging impacts on Volvo Logistics Exploring the aspects of VCI implementation within Volvo's supply chain

Simon Wikstrand ; Oskar Öster
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:038, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-11-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 78632

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek