In English

The flow of information via documents in the transportation process: a case study at DHL Global Forwarding

The flow of information via documents in the transportation process: a case study at DHL Global Forwarding

Emelie Wramsby
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:037, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-11-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 78623

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek