In English

Analys av IT-stöd för anläggnings transporter

Analysis of IT-support for heavy bulk transportation for construction industry

Per Edfeldt ; Mattias Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:020, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-11-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 78618

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek