In English

Fire safety strategy at Envac - How Envac should deal with the Chinese fire safety regulations

Fire safety strategy at Envac - How Envac should deal with the Chinese fire safety regulations

Axel Janson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:011, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-11-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 78615

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek