In English

Secure efficiency supply chain container transport

Secure efficiency supply chain container transport

Thomas Ahlborg ; Martina Bengtsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:110, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-11-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 78416

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek