In English

Infästningsanordning för tung specialenhet med förankring i utryckningsfordon

Anchoring construction for heavy special unit fixated in an emergency vehicle

Reza Khansari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-11-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 78348

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek