In English

Effektiv simulering och analys av flexibla slangkomponenter

Effective simulation and analysis of flexible hose components

Marcus Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-11-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 77849

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek