In English

Evaluation of material handling categories in production system

Evaluation of material handling categories in production system

Javed Ahmed Khan Tipu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:104, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-11-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 77361

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek