In English

Transport related cost-based analysis of road transportation in the waste management industry

Transport related cost-based analysis of road transportation in the waste management industry

Behrouz Bakhtiari ; Heike Vathke
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:097, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-11-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 77344

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek