In English

Evaluation and selection of steel vendors in China - A case study at protrade steel, the Netherlands

Evaluation and selection of steel vendors in China - A case study at protrade steel, the Netherlands

Muhammad Abbas Khan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:088, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-11-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 77324

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek