In English

Evaluation study of material handling system for supporting two assembly lines in Volvo Bus

Evaluation study of material handling system for supporting two assembly lines in Volvo Bus

Keivan Aghasi ; Miguel Angle Jaramilo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:076, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-11-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 77321

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek