In English

Improving sales forecast accuracy in Akzo Nobel surfactants Europe

Improving sales forecast accuracy in Akzo Nobel surfactants Europe

Pegah Amani ; Sara Mobarhan Fard
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:066, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-11-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 77315

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek