In English

Spare part distribution within Sweden - Dimensioning a new transport system

Spare part distribution within Sweden - Dimensioning a new transport system

Joanna Kurek ; Malgorzata Miechowska
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:048, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-11-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 77308

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek