In English

Mixed load at Volvo Powertrain

Mixed load at Volvo Powertrain

Ayse Dincer ; Mahmut Alper Corakci
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2008:049, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-11-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 77300

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek