In English

Analysis of network design in aftermarket supply chains - A benchmarking initiative

Analysis of network design in aftermarket supply chains - A benchmarking initiative

Fredrik Schlyter ; Yo-Chen Wu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:031, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-11-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 76972

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek