In English

Distribution forecasts - for air and ocean freight at Ericsson

Distribution forecasts - for air and ocean freight at Ericsson

Nina Ernstsson ; Sandra Johansson Galmsjö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:026, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-11-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 76965

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek