In English

Design of a new KPI system concept in order to drive performance improvements

Design of a new KPI system concept in order to drive performance improvements

Claudia Imelada Nevarez ; Francesca Onofrj
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:022, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-11-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 76958

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek