In English

Design and Calculation of a Flywheel for an Energy Storage System for Electric Vehicle

Naquib Mahmood
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-10-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 76108

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek