In English

GuJo - En lösning för mobilt underhåll i en industriell miljö

GuJo - A solution for mobile maintenance in an industrial environment

John Beijar ; Gustav Weimar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-10-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 76073

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek