In English

Design, Implementation, and Evaluation of a Current Mode Class-D Power Amplifier

Hossein Mashad Nemati
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-10-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 76018

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek