In English

The Mobile Office. Benchmarking, Trend Analysis, and Concept Development for Volvo Trucks

Daniel Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-10-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 74897

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek