In English

Implementation of a centralized scheduling in WiMAX mesh networks using OPNET modeler

Marcos Torres Diez
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX025/2008, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-10-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 74785

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek