In English

Video quantizer optimization

Zhuangfei Wu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX024/2008, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-10-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 74783

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek