In English

Innovation Systems in Honduras, Nicaragua and Bolivia

Carol Arribasplata ; Rolando Jimenez Zuniga
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 60, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Innovation SystemsPublikationen registrerades 2005-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 7449

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek