In English

Development of Quality Assurance Tool for Manual Assembly

Erik Glasmästar ; Fredrik Forsberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Quality Assurance ToolPublikationen registrerades 2005-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 7448

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek