In English

Transnational Collaboration for Learning and Knowledge Sharing

Benoit Decker
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Knowledge SharingPublikationen registrerades 2005-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 7447

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek