In English

Applying a Design for Six Sigma Approach to a Product Development

Pol Busquets
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 38, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Design for Six SigmaPublikationen registrerades 2005-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 7432

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek