In English

Durability Prediction

Theodor Lewén ; Tolga Sari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 27, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Durability PredictionPublikationen registrerades 2005-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 7431

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek