In English

Planning and storing at the frame side production at Volvo Trucks Corporation - A study in discrete event simulation

David Hansson ; Magnus Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-09-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 74295

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek