In English

Risk impact on the total acquisition cost when sourcing from emerging markets

Risk impact on the total acquisition cost when sourcing from emerging markets - A study at Volvo Logistics

Per Lindahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:003, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-09-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 74253

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek