In English

Implementering av ISO 3834 för små företag

Implementering of ISO 3834 in SME

Jonas Denzler
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-09-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 74121

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek