In English

Development of a steering wheel for Volvo S80

Nina Davarmanesh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-09-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 73941

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek