In English

Interaktionsdesign av webbaserat gränssnitt

Gustaf Westin ; Christofer Alvenby
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2008-09-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 73927

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek