In English

Design och funktionsutveckling av kökshållare för biologiskt avfall - för ett öppet system med papperspåsar

Sanna Blomgren ; Kristina Blomstrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2008-09-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 73925

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek