In English

Tekniska och ekonomiska aspekter vid införande av markkabel i det luftledningsburna regionnätet - Fallstudie i det effektivjordade130 kV-nätet i ett område utanför Lund

Technical and financial aspects when introducing underground cables into the overhead line distribution network - Case study of the effecticely grounded 130 kV-network in an area outside Lund

Antoinette Torwald
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. 54 s. Examensarbete - Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1652-8913; 129, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-09-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 73922

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek