In English

Visual and functional embossing - A statistical approach for verifying the parameters that affect embossing on fluff-pulp cores for hygiene products

Dan Hjalmarsson ; Tobias Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-09-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 73750

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek