In English

Development of a New Whiplash Protection System for Volvo Cars

David Brocker ; Marcus Leidefeldt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-09-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 73406

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek