In English

Quantifying the effects of seat back angle on user perceptions of seated discomfort in an automotive sitting

Ahmed Shaheen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-08-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 73348

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek