In English

Utvärdering av metoder för mätning av mekaniskt slitage på textilier i tvättmaskinstrummor

Evaluation of methods for measuring the mechanical action in washing machine drums

Lovisa Svenander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-08-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 73170

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek