In English

Engineering Change Management in a Supplier Integrated Environment. A theoretical comparison between Volvo 3P's process and the SASIG ECM Recommendation 1.0

Christoffer Levandowski
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-08-20. Den ändrades senast 2016-04-11

CPL ID: 73134

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek