In English

Portable Freedom - The development of a portable battery case

Benjamin Camci ; Johan Setterberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-08-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 73133

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek