In English

Under Bunk Storage - Portable Organizer for FH Sleeper Cab

Katrin Strängberg ; Elin Wrengler
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-08-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 73100

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek