In English

Development of a voice commanded HUD interface for an in-vehicle mobile phone application - exploring a technology transfer to the space industry

Emma Gustavsson ; Mathias Bergmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-08-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 73099

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek