In English

Utveckling av front och termostat till elradiator - med fokus på energibesparingsförmåga, modularisering, användarvänlighet och visuellt uttryck

Development of front and thermostat for electrical radiator - focused on energy saving abilities, modularisation, usability and visual expression

Robert Gullander ; Jonatan Hedin Persson ; Otto Lundman ; Petter Polson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2008-08-19. Den ändrades senast 2008-08-19

CPL ID: 73091

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek