In English

Produktutveckling av ett klädvårdsskåp med form och miljö i fokus

Product development of a clothes drying cabinet, with focus on form and sustainability

Anna Engström ; Taina Flinik ; Karin Lidman ; Sara Renström ; Charlotta Skoog
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2008-08-19. Den ändrades senast 2014-09-17

CPL ID: 73090

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek