In English

Effektivisering av antibiotikaspädning genom produktutveckling

Development of Product for the Preparation of Oral Antibiotic Suspension in Swedish Pharmacies - for Increased Efficiency and Safety

Fredrik Axelsson ; Rebecca Hallqvist ; Sofia Reibring ; Magnus Renström ; Alexander Rydfjord
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2008-08-15.

CPL ID: 73040

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek